Enviro

ZeoAqua pre čistenie jazierka

 

čistenie jazierka 210 x 150

Využíva sa ako filtračné médium na báze prírodného zeolitu. Jazierková filtrácia s použitím ZeoAqua zachytáva škodliviny, zamedzuje tvorbe rias, zachytáva amoniak z výlučkov rýb. Používa sa ako náhrada kremičitého piesku na mechanickú úpravu vody a čistenie jazierka v kombinácii s ostatnými vodárenskými materiálmi, ako náplň viacvrstvových koagulačných filtrov, pre deamonizačný efekt v agregačnom miešaní, t.j. úprava vody koaguláciou.

 

Jazierková filtrácia s prírodným filtračným materiálom – zeolitom

Iónovo selektívny proces s použití prírodného klinoptilolitu je ekonomicky porovnateľný s klasifikáciou biologickou nitrifikáciou – denitrifikáciou. Jeho prednosti v porovnaní s biologickou metódou spočívajú v nenáročnosti na klimatické podmienky, v ušetrení obstaveného priestoru a iné.

 

 Výhody využitia zeolitového média ZeoAqua v biobazéne:

V prípade kúpacích jazierok (biobazénov), ak si zvolíte filtráciu a čistenie jazierka založenú len na využití vlastností vodných rastlín, potrebujete vymedziť na tento typ čistenia 70 % vodnej plochy a len 30 % ostane na plávanie. Ale ak budete kombinovať filtračné médium ZeoAqua spolu s vodnými rastlinami, tak až 70 % môžete využiť na kúpanie a len 30 % na filtráciu.

 

Čistenie jazierka pomocou filtrácie na báze prírodného zeolitu

Jazierková filtrácia so ZeoAqua napomáha udržiavať kvalitu vody v jazierku, vďaka zeolitu a jeho pórovitosti a adsorbčnej povrchovej schopnosti. Je výborny iónomenič – odovzdáva vode svoje ióny Mg, Ca, K a na druhej strane príjma ióny NH4. ZeoAqua sa používa tiež na osadenie filtračných rastlín, tzn. že adsorbuje z vody dusičnany a ďalšie škodlivé látky. Po 2 rokoch sa odporúča výmena média, aj keď ešte stále ostáva „útočiskom“ pre nitrifikačné baktérie, ktoré zabezpečujú biologickú filtráciu v jazierku. Najvhodnejšie je na jar médium vymeniť za nové, pri aktivovaní biologickej filtrácie. O čistenie jazierka a čistotu vody sa starajú: vrstvy zeolitu – ZeoAqua rastliny, ryby, filtračný systém – čerpadlo a skimmer resp.sieťka.

Doporučené frakcie:

1-2,5 mm / 2,5-5 mm / 4-8 mm / 8-16 mm / 16-32 mm

Balenie:

25 kg papierové vrecia
big bag balenie

POUŽITIE V PRAXI

  • ZeoCem Eco 1 - 2,5  mm
  • ZeoCem Eco 2,5 - 5  mm
  • ZeoCem Eco 4 - 8 mm
  • ZeoCem Eco 8 - 16  mm
  • ZeoCem Eco 16 - 32  mm


newspaper templates - theme rewards