Agro

ZeoCem Eco pre stelivo zvierat

 

stelivo pre kravy v stajni 210 x 150

Asanácia maštaľného prostredia

 

ZeoCem Eco je minerálna prísada pre podstielky / stelivo zvierat, ktorá sa používa na asanáciu maštaľného prostredia. Vďaka vlastnostiam prírodného zeolitu zabezpečí na farme / v chove hospodárskych zvierat menej zápachu, menej škodlivých plynov, zníženú záťaž na životné prostredie a lepšie podmienky / welfare / chovaných zvierat.

 
 

ZeoCem Eco je 100 % prírodný materiál – zeolit. Je to hydratovaný alumosilikát alkalických kovov a kovov alkalických zemín a jeho jedinečnosť spočíva v tom, že priestorové usporiadanie atómov vytvára kanáliky a dutiny, v ktorých sa zachytávajú látky kvapalného, plynného a tuhého skupenstva.

 
 

ZeoCem Eco pre stelivo hospodárskych zvierat

Stelivo s prídavkom prírodného materiálu ZeoCem Eco účinne odstraňuje amoniak, ktorý výrazne „obťažuje“ okolie a má naviac negatívny vplyv na zdravie chovaných hospodárskych zvierat. Stelivo tak zabezpečí znížený výskyt atakov – ochorení pohybového aparátu hospodárskych zvierať a ich lepšiu kondíciu. Vďaka prídavku ZeoCem Eca má stelivo zvýšenú saciu schopnosť, čo poskytne zníženú vlhkosť prostredia a lepšiu konzistenciu steliva. Takto zároveň vzniká ekologické hnojivo, keďže prírodný zeolit sa používa tiež v ekologickej poľnohospodárkej výrobe.

 
 

Postup aplikácie ZeoCem Eco pre stelivo

Vyčistenie podlahy, dezinfekcia, aplikácia zeolitu – ZeoCem Eco, aplikácia hobliny. Stelivo by malo mať celkovú min. výšku 5 cm pre jeden turnus odchovu (30-42 dní). Možnosť aplikovať na podlahu v kombinácii zeolit / dezinfekčný prášok alebo esenciálne oleje – v pomere 30:70 určené pre použitie ako dezinfekčná rohož, asanácia podláh – pôrodnice, dojáreň.

Dávkovanie:

 • Stelivo pre hydinu: v kombinácii hobliny / zeolit v pomere 75 : 25
 • Dojnice: miesto aplikácie stojisko, ležovisko (pevná plocha, nie roštové ustajnenie): 500 g / týždeň / dojnicu
 • Kone: 1 kg / m2 / týždeň
 • Hlboké podstielky (ošípané, brojlery, králiky): 1 kg / m2 / týždeň
 • Stelivo pre ostatné druhy zvierat (dobytok, ošípané): posypom na podlahu v dávke 1 kg / m2 podlahy
 • Pri výkrme brojlerov (t.j. výmena podstielky po skončení turnusu 28 alebo 40 dní výkrm) sa aplikuje zeolit spravidla len pred naskladňovaním podstielky do haly - dávka 2 kg / m2. Počas výkrmu sa spravidla nedosypuje, len v okolí kŕmidiel a napájačiek na vody, aby sa minimalizovali rušivé efekty v hale počas výkrmu.

Doporučené frakcie:

Micro 50 / 0-0,2 mm / 0,2-0,5 mm / 0,5-1 mm

Balenie:

25 kg vrecia, 1 000 kg big bag, silo / kipp – voľne ložený

POUŽITIE V PRAXI

 • ZeoCem Eco Micro 50 stelivo pre zvieratá
 • ZeoCem Eco 0 - 0,2 mm stelivo pre zvieratá
 • ZeoCem Eco 0,2-0,5 mm stelivo pre zvieratá
 • ZeoCem Eco 0,5 - 1 mm stelivo pre zvieratá
 • Aplikacia ZeoCem Eca pre stelivo zvierat
 • Aplikacia ZeoCem Eca pre stelivo zvierat
 • ZeoCem Eco - stelivo pre hydinu
 • ZeoCem Eco - stelivo pre hydinu
 • ZeoCem Eco - stelivo pre hydinu
 • ZeoCem Eco - stelivo pre hydinu
 • ZeoCem Eco - stelivo pre ošípané
 • ZeoCem Eco - stelivo pre ošípané


newspaper templates - theme rewards