Slide background

Building

Prísady do betónu ZeoBau

prísady do betónu - hladenie poteru 210 x 150

 

ZeoBau je prírodný sušený a mletý zeolit používajúci sa ako prísada do betónu a aditívum v stavebných chemických produktoch, ktorý na základe svojich puzolánových vlastností výrazne zvyšuje kvalitu stavebných produktov a betónov v mnohých sledovaných parametroch.

 
 
 
 
 
 

Prísady do betónu, materiál pre výrobu puzolánových cementov a betónových výrobkov

ZeoBau je nerozpustný vo vode a ostáva v nej vo svojej prirodzenej forme, nestráca tak svoje pozitívne vlastnosti, zároveň je termicky stály. ZeoBau je vyrábaný v rozličných kvalitách (zrnitosť, vlhkosť, čistota, atď.) pre široké využitie pri výrobe betónov a rôznych v stavebných aplikáciach.

 
 

Výroba puzolánových cementov

Prírodný zeolit je možný v zmysle európskej normy EN 197-1 označiť ako prírodný puzolán. Podobne ako ostatné puzolány po zmiešaní s vodou sám netvrdne, ak však je jemne zomletý, reaguje v prítomnosti vody s rozpustným hydroxidom vápenatým za tvorby zlúčenín vápenatým za tvorby zlúčenín vápenatých silikátov a vápenatých aluminátov, ktoré sú nositeľmi postupne narastajúcich pevností. Aplikáciou 15 % hmotnostných zeolitu ako náhrady za bežný portlandský cement sa dosiahne rovnaká síranovzdornosť, ako preukazuje síranovzdorný portlandský cement. Zeolit je jeden z používaných substrátov pri mletí cementu ako náhrada slinku a požíva sa ako majoritný substrát (od 5 hm. % do 50 hm. %) pri mletí cementu. Výhodou je náhrada slinku a tým zníženie výrobných nákladov. Zeolit pôsobí aj ako aktivátor slinku a trosky, čo umožňuje zvýšiť náhradu slinku substrátmi. Vlastnosti podmieňuje hydraulická aktivita, množstvo aktívnych centier kryštalizácie na povrchu zŕn zeolitu a zvýšenie pH prostredia.

 
 

ZeoBau – prísady do betónu a výroba betónových výrobkov

Produkty ZeoBau sa používajú nie len ako prísady do betónu ale využívú sa tiež pri výrobe liatych podláh, striech, prefabrikátov. Zeolit v zmesiach plní funkciu stabilizátora, po jeho pridaní je zmes menej roztekavá a je lepšia manipulácia s ňou. Vyššie dávky zeolitu v zmesnom portlandskom – zeolitovom cemente prospievajú k zvýšeniu jeho síranovzdornosti. Preto sa tento cement doporučuje k aplikáciám v náročnom síranovom agresívnom prostredí, napr. v cementových suspenziách, injektážnych maltách a v betónoch pre špeciálne zakladanie.

 
 

Výhody použitia ZeoBau – prísady do betónu

Pri príprave cementových suspenzií pre účely podzemných tesniacich stien, injektáž a zálievky mikropilót, ako aj pre injekčné zmesi káblových dutín, prídavkom už malého množstva zeolitu sa podstatne zlepšuje stabilita zmesí. Cementovozeolitové suspenzie pomalšie sedimentujú a pomalšie podliehajú rozdeľovaniu na tuhú fázu a kvapalinu. Stabilizačný účinok zeolitu v cementových suspenziách súvisí aj so sorpčnými a výmennými schopnosťami zeolitu.

 

Doporučené frakcie:

ZeoBau Micro 50
ZeoBau Micro 100
ZeoBau Micro 200
ZeoBau Grid

Balenie:

25 kg vrecia, 1 000 kg big bag, silo / kipp – voľne ložený


POUŽITIE V PRAXI

  • ZeoBau Micro 50 - prísady do betónu
  • ZeoBau Micro 100 - prísady do betónu
  • ZeoBau Micro 200 - prísady do betónu


NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Ako sa ZeoBau dávkuje?
Dávkovanie je indivuduálne v závislosti od zloženia zmesi.
Akú má Zeobau funkciu v zmesi?
Hlavnou funkciou je zvýšenie kvality zmesi a zároveň zníženie výrobnej ceny.

newspaper templates - theme rewards