Agro

ZeoSand pre pôdne substráty

pôdne substráty_pôdny substrát

 

Pôdny kondicionér / pôdne substráty

ZeoSand ako registrovaná pomocná pôdna látka je v zozname látok povolených používať v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Prírodný materiál pre pôdne substráty s vynikajúcimi iono-výmennými vlastnosťami, schopnosťou reverzibilnej hydratácie a dehydratácie a svojou vnútornou štruktúrou (systém dutiniek a kanálikov) je vhodný pre tieto aplikácie:

 

 • výroba pôdnych substrátov
 • pôdny kondicionér
 • hydroponické pestovanie (zeoponické)

 

Ako pôsobí ZeoSand pre pôdne súbstráty?

ZeoSand – pomocná pôdna látka vďaka svojej unikátnej štruktúre má vynikajúce ióno-výmenné vlastnosti, schopnosť reverzibilnej hydratácie a dehydratácie, viaže a pomaly uvoľňuje živiny v pôde. Efektívnejšie využíva živiny hnojív (NPK), pozitívne ovplyvňuje pH pôdy a podporuje rast koreňového systému.

 

ZeoSand pre pôdne substráty pôsobí ako pôdny kondicionér, je vhodný pre kyslé pôdy, ťažké – ílovité pôdy, piesočnaté pôdy, komponent pre pôdny substrát, presádzanie rastlín, hydroponické pestovanie, mix s hnojivami, pre výrobu hnojív, pieskovanie trávnikov a golfových greenov, zakladanie trávnikov, golfových greenov, regenerácia / rekultivácia znečistenej pôdy – ošetrenie a detoxikácia.

 

Výhody ZeoSandu pre pôdne substráty

 • zlepšuje štruktúru pôdy – aerácia pôdy
 • vysoká schopnosť ióno-výmeny (1,2-1,5 mol/kg = 120-150 meq/100 g)
 • umožňuje v pôde zadržiavať, regulovať obsah a pomaly uvoľňovať živiny – N, K, Ca, Mg
 • efektívnejšie využite hnojiva (ekonomický aspekt)
 • zadržiava / reguluje vodu = lepší koreňový systém – vyššia úroda (agronomický aspekt)
 • zabraňuje vyplavovaniu živín do spodných vôd / chráni spodné vody (environmentálny aspekt)

 

Pôdne substráty – efekty použitia

Pôda bez ZeoSandu – aplikované NPK hnojivo:

Pôdy bez ZeoSandu_pôdne substráty

 

 • strata a vyplavovanie živín hnojiva v pôde – znečistenie prostredia a spodných vôd
 • slabšie vyvinutý koreňový systém rastlín, väčšie straty živín – neefektívne využitie hnojiva

 

Pôda bez ZeoSandu – aplikované NPK hnojivo:

 

Pôda so ZeoSandom_pôdne substráty

 

 • aplikácia hnojiva NPK, ZeoSand pre pôdne substráty pridaný pred aplikáciou, alebo dodaný s hnojivom
 • ZeoSand viaže živiny z NPK hnojiva a uvoľňuje ich podľa potreby rastlín – dlhšie dostupné
 • lepší koreňový systém rastlín, menšie vyplavovanie živín
 • menšie straty – efektívne využitie hnojiva, dlhodobé zlepšenie štruktúry pôdy, pH pôdy a výmennej kapacity

Dávkovanie:

 • trávniky – regenerácia: 2 – 4 kg / m2 pôdy
 • záhrady – pestovanie plodín: 3 – 5 kg / m2 pôdy
 • stromčeky – sadenie: 0,3 kg / kus po premiešaní so substrátom
 • hydroponické pestovanie: max. 10 % celkového obsahu
 • pôdne substráty – podľa typu substrátu: 2-15 %
 • substrát pre pestovanie plodín: 40 – 60 % zemina / 20 – 30 % rašelina / 15 – 25 % piesok / 2 – 5 % zeolit

Doporučené frakcie:

ZeoSand 0-0,2 mm
ZeoSand 0,2-0,5 mm
ZeoSand 0,5-1 mm

Balenie:

25 kg vrecia
1 000 kg big bag
silo / kipp – voľne ložený


POUŽITIE V PRAXI

 • Schéma použitia ZeoSand / ZeoGravel pre podne substraty
 • Substrát so zapracovaným zeolitom - prierez
 • Substrát so zeolitom
 • ZeoSand 0 - 0,2 mm pre podny substrat
 • ZeoSand 0,2 - 0,5 mm pre podny substrat
 • ZeoSand 0,5 - 1 mm pre podny substrat


NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Čo je ZeoSand?
Registrovaná pomocná pôdna látka pre úpravu a zlepšenie vlastností pôdy, vhodná aj pre ekologické poľnohospodárstvo.
Kde sa používa ZeoSand?
Využíva sa pre poľnohospodárske účely, záhradníctvo, realizácia a tvorbu záhrad, parkov a zelene, zakladanie trávnikov, ihrísk, golfových greenov , výrobu substrátov, zakladanie zelených striech, úpravu / revitalizáciu pôdy, výrobu hnojív na báze zeolitu.
Aké sú efekty používania produktu ZeoSand?
Retencia vody v pôde (vylepšuje vodný režim), prevzdušnenie pôdy, pomaly uvoľňujúci efekt = predlžuje efekt pôsobenie živín v pôde z dodávaných hnojív – pravidelné zásobovanie pôdy živinami, zľahčenie pôdy, podporuje rast koreňového systému rastlín, vyväzuje ťažké kovy v pôde, udržiava pH pôdy v neutrálnej oblasti, znižuje spotrebu hnojív a vody.
Ako aplikovať produkt ZeoSand?
Zapracovať do pôdy posypom alebo zmiešať spolu so substrátom, vhodné opakovať každé 2-3 roky.

newspaper templates - theme rewards