Agro

ZeoFeed – doplnková kŕmna látka pre kŕmne zmesi

 

ZeoFeed je doplnková kŕmna látka z kategórie: Technologické doplnkové látky, funkčná skupina g., i., viažúce, protispekavé látky a koagulanty. Je vyrobená na báze prírodného minerálu – klinoptilolit sedimentárneho pôvodu EC reg. číslo 1g568 a určená pre zvieratá v maximálnej dávke 10 000 mg / kg kompletného krmiva.

 kŕmne zmesi_dobytok  kŕmne zmesi_hydina  kŕmne zmesi_kohut  kŕmne zmesi_ošípané
 •  100 % prírodný minerál – silikát bez výskytu plesní, baktérií = riziko u produktov rastlinného pôvodu,
 • bezpečný produkt: pravidelná kontrola kvality → ťažké kovy dioxíny PCB, mikrobiológia, bez GMO a živočíšnych produktov,
 • dlhodobo skladovateľný – rovnaké vlastnosti počas skladovania nedegraduje na metabolity, rovnaká štruktúra.

 

Použitie aditíva pre kŕmne zmesi:

 

Priame zapracovanie do kompletnej kŕmnej zmesi 

ZeoFeed sa môže priamo zapracovať do kompletnej kŕmnej zmesi v odporúčanej dávke pre jednotlivé druhy zvierat (ošípané 6-10 g/kg krmiva, hydina 7 g/kg krmiva, hovädzí dobytok 150 g/kus/deň). ZeoFeed sa môže pridať spôsobom ad-on ku kompletnej receptúre, alebo formou substitúcie niektorej zložky kompletnej receptúry krmiva (napr. pšenica, pšeničné otruby / múka, ryžové otruby) v príslušnej dávke 0,5 – 1 % .

 

Výroba premixov

ZeoFeed – aditívum pre kŕmne zmesi, ako viažúca látka je vhodná na použitie ako nosič (základný komponent) pre výrobu premixov. Vďaka vlastnostiam zeolitu (iono-výmena, reverzibilná hydratácia a dehydratácia) získa hotový premix na báze zeolitu navyše niektoré prospešné vlastnosti po jeho zapracovaní do krmiva (viazanie voľnej vody, čpavok).

 

Technologické aditívum / protispekavá látka

Použitie ZeoFeed-u ako technologická látka – protispekavá počas výrobného procesu krmiva znižuje tendenciu priľnavosti jednotlivých častíc krmiva. Počas výrobného procesu krmiva dochádza ku strate vody – objemová a hmotnostná redukcia krmiva. ZeoFeed viaže vodu – udržuje objem krmiva, po pridaní ZeoFeed-u je krmivo lepšie tvarovateľné, suché, sypké.

 

Stabilizátor pH bachora / tráviaceho traktu 

Aditívum pre kŕmne zmesi ZeoFeed vďaka iono-výmennej aktivite má pufračný efekt na stabilitu pH bachora / tráviaceho traktu. Nedochádza ku vzniku acidóz, ktoré spôsobujú pokles úžitkovosti zvierat. Prítomný amoniak v tráviacom trakte ZeoFeed adsorbuje do svojej štruktúry a je spätne využitý pre proteosyntézu a následnú tvorbu mlieka.

 

Aditívum do mledziva / mlieka teliat

ZeoFeed – aditívum pre kŕmne zmesi je možné pridávať aj do mledziva teliat. ZeoFeed stimuluje sliznicu tráviaceho traktu, peristaltiku čriev. Dávka ZeoFeed do mledziva / mlieka : 1 g / kg živej hmotnosti.

 

Dávkovanie:

 • kŕmne zmesi - priame zapracovanie : 0,5 – 1 % kompletného krmiva
 • aditívum do mledziva: 1 g / kg živej hmotnosti

Doporučené frakcie:

 • priame zapracovanie do kŕmnej zmesi: micro 200 / 0-0,2 mm / 0,2-0,5 mm / 0-1 mm / 0,5-1 mm / 0,2-1 mm
 • výroba premixov: 0,2-0,5 mm
 • technologické aditívum / protispekavá látka: micro 200 / 0-0,2 mm / 0,2-0,5 mm / 0,5-1 mm / 0-1 mm
 • stabilizátor pH bachora / tráviaceho traktu: 0-1 mm / 0,5-1 mm
 • aditívum do mledziva / mlieka teliat: micro 200 / 0-0,2 mm
 • Balenie:

  25 kg vrecia, 1 000 kg big bag, silo / kipp – voľne ložený

  POUŽITIE V PRAXI

  • ZeoFeed 0-0,2 mm pre kŕmne zmesi
  • ZeoFeed Micro 50 pre kŕmne zmesi
  • ZeoFeed 0,2-1 mm pre kŕmne zmesi
  • ZeoFeed Micro 200 pre kŕmne zmesi
  • ZeoFeed 0,2-0,5 mm pre kŕmne zmesi
  • ZeoFeed 0,5-1 mm pre kŕmne zmesi


  NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

  Čo je ZeoFeed a pre ktoré druhy zvierat sa môže používať?
  ZeoFeed je registrovaná doplnková kŕmna látka pre všetky druhy zvierat, viď Nariadenie EU č. 651/2013, alebo online register schválených doplnkových látok – označenie 1g568 vhodná aj pre použitie v ekologickom poľnohospodárstve (Nariadenie EU č. 505/2012).
  Čo je hlavnou zložkou produktu ZeoFeed?
  Účinná zložka produktu ZeoFeed je klinoptilolit, patriaci do skupiny prírodných zeolitov. Pre použitie vo výžive zvierat (viď EU Nariadenie č. 651/2013) sa môže používať iba prírodný zeolit s min. obsahom klinoptilolitu 80 %.
  Ako sa dávkuje ZeoFeed?
  Homogénne vmiešať do krmiva, max.dávka 1 % ( 10 000 mg/kg) pre všetky druhy zvierat.
  Je ZeoFeed vhodný pre použitie ako nosič?
  Áno, pre výrobu premixov, koncentrátov, špecialít, acidifikátorov, pufrov, sorbentov. ZeoFeed je chemicky inertná látka vhodná na miešanie s pevnými alebo kvapalnými látkami.
  Viaže ZeoFeed nutrične významné látky – napr. aminokyseliny, vitamíny?
  Nie, ZeoFeed ako klinoptilolit má rozmery kanálov do 400 pm, veľkosť molekúl aminokyselín sa pohybuje okolo 800 pm, cukry od 1 000 do 5 000 pm, vitamíny (A,D,E,K,B) od 700 000 pm a viac.

   

  newspaper templates - theme rewards