Agro

Hnojivo na jahody KlinoFert NPK

 

Hnojivo na jahody KlinoFert NPK

 

Minerálne hnojivo na jahody KlinoFert NPK na báze prírodného zeolitu

 

Minerálne trojzložkové hnojivo na jahody KlinoFert NPK na základe prírodného zeolitu obsahuje potrebné živiny a to dusík, fosfor a draslík. Toto hnojivo sa vyrába zmesou prírodného zeolitu a prvkami minerálnej výživy rastlín – dusíkom vo forme síranu amonného a drveného amofosu, fosforu vo forme drveného amofosu a draslíka vo forme síranu draselného.

Hnojivo na jahody KlinoFert NPK obsahuje draslík v síranovej podobe. Je to ideálne bezchloridové hnojivo pre pestovanie:

  • zeleniny (uhorky, paprika, cibuľa, šalát, fazuľa, paradajky, reďkovka, hrášok, mrkva, cesnak, zemiaky)
  • a drobného ovocia (jahody, maliny, ríbezle, hrozno)

 

Prírodné hnojivo KlinoFert NPK pre zeleninu a ovocie

Hnojivá KlinoFert zaisťujú kvantitu úrody pestovaných plodín, pričom celú dávku hnojiva je vítané pridať pri sejbe, pretože v zeolitovom hnojive je obsiahnutý aktívny minerál klinoptilolit, ktorý sorbuje vo svojej kryštalickej mriežke molekuly a ióny, resp. výživné látky z hnojiva, ktoré sa postupne uvoľňujú. Pri postupnom uvoľňovaní živín sú rastliny dobre vyživované v priebehu celej vegetačnej doby. Vegetatívny rast je vhodný pre tvorbu dobrej úrody.

 

Pevne sorbované výživné látky v hnojive a ich postupné uvoľňovanie umožňuje rastlinám efektne využiť živiny. Straty uvoľnených a neprijatých výživných látok sú znížené na minimum, čím sa chráni životné prostredie. Zásobovanie rastlín výživnými prírodnými látkami počas celého vegetačného obdobia im zaisťuje účinný rast, dobrú kondíciu a vyššiu rezistenciu voči tlaku hubovitých chorôb.

 

Zeolitové hnojivo na jahody KlinoFert NPK 

Hnojivo na jahody KlinoFert NPK – pri postupnom uvoľňovaní výživných látok sú rastliny dostatočne zásobované živinami zo zeolitového hnojiva až do konca vegetácie. Dohnojovanie rastlín je potrebné v menšom rozsahu. Pravidelné zásobovanie rastlín živinami počas celej vegetácie výborne vplýva na dobrú kvantitu úrody so zlepšenými technologickými vlastnosťami, a takto následne aj na celkovú ekonomiku pestovania. Postupné uvoľňovanie živín zo zeolitového hnojiva neumožňuje rastlinám prehnaný príjem živín a takto dopestovaná úroda má vždy obsah dusičnanov vo vyhovujúcej norme.

 

Zeolitové hnojivo na jahody KlinoFert NPK vďaka svojim sorpčným vlastnostiam dokáže zväzovať ťažké kovy a rezíduá rôznych znečisťujúcich látok v zemi, ktoré sa takto stávajú nedostupnými pre rastliny. Úroda rastlín pri pestovaní na kontaminovanej pôde má najvhodnejšie hygienické parametre. Zeolitové hnojivá vylučujú okysľujúci vplyv z emisií pochádzajúcich z kyslých kontaminantov SO2 a NOna pôdu, a pri sústavnej aplikácii posúvajú pH pôdy do neutrálnej oblasti.

 

Zeolit – klinoptilolit obsahuje význačné množstvá aj iných biogénnych a stopových prvkov – horčík, vápnik, železo, titán, molybdén, mangán a iné. Zeolitové hnojivo na jahody KlinoFert NPK takto následne pozitívne vplýva nielen na zdravotný stav, ale aj na urýchlenie kvitnutia a vyfarbovania plodov rastlín.

Dávkovanie:

  • Cibuľoviny: 60 - 80 g/m2
  • Hlúbová zelenina: 70 - 100 g/m2
  • Koreňová zelenina: 70 - 100 g/m2
  • Plodová zelenina: 60 - 90 g/m2
  • Drobné ovocie: 70 - 90 g/m2

Balenie:

5, 10, 25 kg vrecia, 1 000 kg big bag, silo / kipp – voľne ložený

POUŽITIE V PRAXI

  • Hnojivo Klinofert - porovannie úrody
  • Hnojivá Klinofert - porovannie úrody repy cukrovej
  • Hnojivo Klinofert - porovannie úrody zemiakov


newspaper templates - theme rewards