Agro

Hnojivo KlinoFert NPK

 

ovoce,zelenina 210 x 150_hnojivo

Minerálne trojzložkové univerzálne hnojivo na báze prírodného zeolitu

 

Klinofert-NPK je minerálne trojzložkové hnojivo na báze prírodného zeolitu obsahujúce hlavné živiny dusík, fosfor a draslík. Tieto hnojivá sa vyrábajú miešaním prírodného zeolitu s prvkami minerálnej výživy rastlín-dusíkom vo forme síranu amonného a drveného amofosu, fosforu vo forme drveného amofosu a draslíka vo forme síranu draselného.

 

KlinoFert – NPK obsahujú draslík v síranovej forme. Je to ideálne bezchloridové hnojivo pre pestovanie:

 

  • zeleniny (uhorky, paprika, cibuľa, šalát, fazuľa, paradajky, reďkovka, hrášok, mrkva, cesnak, zemiaky)
  • drobného ovocia (maliny, ríbezle, hrozno)

 

Hnojivo pre zeleninu a ovocie KlinoFert NPK

Hnojivá KlinoFert zabezpečujú kvantitu úrody pestovaných plodín, pričom celú dávku hnojiva je vhodné dodať pri sejbe, pretože v zeolitovom hnojive obsiahnutý aktívny minerál klinoptilolit sorbuje vo svojej kryštalickej mriežke molekuly a ióny, resp. živiny z hnojiva, ktoré sa postupne uvoľnujú. Pri postupnom uvoľnovaní živín sú rastliny dostatočne vyživované v priebehu celej vegetácie. Vegetatívny rast je úmerný pre tvorbu dobrej úrody.

 

Pevne sorbované živiny v hnojive a ich postupné uvoľňovanie umožňuje rastlinám efektívne využiť živiny. Straty uvoľnených a neprijatých živín sú znížené na minimum. Chráni sa životné prostredie. Zásobovanie rastlín živinami počas celého vegetačného obdobia im zabezpečuje efektívny rast, dobrú kondíciu a vyššiu odolnosť voči tlaku hubovitých chorôb.

 

Zeolitové hnojivá pre vašu záhradu

Pri postupnom uvoľňovaní živín sú rastliny dostatočne zásobované živinami zo zeolitového hnojiva až do konca vegetačného obdobia. Dohnojovanie rastlín je potrebné v menšom rozsahu. Pravidelné zásobovanie rastlín živinami počas celého vegetačného obdobia priaznivo vplýva na dobrú kvantitu úrody so zlepšenými technologickými vlastnosťami a takto následne i na celkovú ekonomiku pestovania. Postupné uvoľňovanie živín zo zeolitového hnojiva neumožňuje rastlinám nadmerný príjem živín a takto dopestovaná úroda má vždy obsah dusičnanov v hygienickej norme. To je dôležité najmä u zeleniny.

 

Zeolitové hnojivo vďaka svojim sorpčným vlastnostiam dokáže viazať ťažké kovy a reziduá rôznych znečisťujúcich látok v pôde, ktoré sa takto stávajú neprístupnými pre rastliny. Úroda rastlín pri pestovaní na kontaminovanej pôde má vyhovujúce hygienické parametre. Zeolitové hnojivá eliminujú okysľujúci vplyv z emisií pochádzajúcich z kyslých kontaminantov SO2 a NOna pôdu a pri systematickej aplikácii posúvajú pH pôdy do neutrálnej oblasti.

 

Prírodný zeolit – klinoptilolit obsahuje významné množstvá dalších biogénnych a stopových prvkov ako je horčík, vápnik, železo, titán, molybdén, mangán a iné. Zeolitové hnojivo takto následne pozitívne vplýva nielen na zdravotný stav, ale aj na urýchlenie kvitnutia, dozrievania a vyfarbovania plodov, ako aj na ich chuťové vlastnosti.

Dávkovanie:

  • Cibuľoviny: 60 - 80 g/m2
  • Hlúbová zelenina: 70 - 100 g/m2
  • Koreňová zelenina: 70 - 100 g/m2
  • Plodová zelenina: 60 - 90 g/m2
  • Drobné ovocie: 70 - 90 g/m2

Balenie:

5, 10, 25 kg vrecia, 1 000 kg big bag, silo / kipp – voľne ložený

POUŽITIE V PRAXI

  • Hnojivo Klinofert - porovannie úrody
  • Hnojivá Klinofert - porovannie úrody repy cukrovej
  • Hnojivo Klinofert - porovannie úrody zemiakov


newspaper templates - theme rewards