Zeocem, a.s. – ťažba, spracovanie a predaj zeolitu

Zeolit – výnimočný dar prírody

Zeolit je prírodná vulkanická hornina s jedinečnými fyzikálnymi vlastnosťami. Jedinečnosť zeolitu spočíva v jeho neobyčajnej kryštálovej štruktúre, ktorá umožňuje zachytávať látky tuhého, kvapalného a plynného skupenstva. Prírodný zeolit si získal veľkú popularitu v mnohých odvetviach priemyslu. Svoje uplatnenie našiel v poľnohospodárstve, chovateľstve, pri ochrane životného prostredia, čistení vôd, stavebníctve ale aj v domácnosti. Negatívny náboj zeolitu zabezpečuje schopnosť absorbovať z prostredia a z atmosféry rôzne látky ako sú ťažké kovy, toxíny i rádioaktivitu.

Využitie zeolitu

Zeolit so svojimi špecifickými vlastnosťami je použiteľný pre široké spektrum aplikácii. Naša certifikovaná spoločnosť Zeocem, a.s. ponúka vysoko kvalitný prírodný zeolit a produkty na báze prírodného zeolitu, ktoré sa na základe svojho využitia zaraďujú do piatich produktových línií – Agro, Enviro, Building, Industry, Hobby.

Agro línia – zeolitové produkty pre poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo je odvetvie v ktorom má zeolit naozaj široké využitie. S našimi takmer 30 – ročnými skúsenosťami, výskumom a aplikáciami v poľnohospodárstve, krmovinárstve a záhradníctve ponúkame širokú škálu kvalitných produktov. Produkt ZeoFeed slúži ako doplnková kŕmna látka pre zvieratá, ktorá podporuje ich rast, zlepšuje imunitu a zabezpečuje dobrý zdravotný stav chovaných zvierat. Využíva sa predovšetkým ako technologická látka, ktorá svojím pôsobením reguluje vodný režim, pôsobí ako viazač čpavku, bioamínov, toxínov a metabolitov a účinkuje tiež ako protispekavá látka. Zeolit sa používa aj ako minerálna prísada pre podstielky zvierat, ktorá zabezpečuje zvýšenú sacia schopnosť podstielky (voda, amoniak, plyny). Produkty ZeoSand a ZeoGravel sú určené ako pôdne pomocné látky (pôdne kondicionéry), ktoré prevzdušňujú pôdu a zlepšujú retenciu vody a živín v pôde. Jedinečné vlastnosti zeolitu sa využívajú aj pri výrobe hnojív s postupným uvoľňovaním živín a pri výrobe pôdnych substrátov, ktoré sú potrebné pri zakladaní trávnika či záhrad a pre tvorbu dnes tak moderných prírodných zelených striech.

 

Enviro línia – zeolitové produkty pre ochranu životného prostredia

Prírodný zeolit našiel svoje významné uplatnenie aj pri ochrane životného prostredia a čistení vôd. Produkt ZeoAqua je vďaka svojim špecifickým vlastnostiam využívaný ako filtračný a sorpčný materiál pre úpravu a čistenie vôd. Do svojej jedinečnej štruktúry je schopný adsorbovať rôzne dioxíny a ťažké kovy. ZeoAqua sa využíva aj ako adsorbent škodlivín a nepríjemného pachu v prírodných okrasných a kúpacích jazierkach, v ktorých zabezpečuje čistú a nezávadnú vodu. Využitie zeolitu ale zďaleka nekončí len pri úprave a čistení vôd. Prírodný zeolit je tiež účinný pri filtrácii vzduchu a plynov. Pri ochrane životného prostredia a zabraňovaní kontaminácie pôdy sa zeolit používa pri výstavbe skládok odpadov, kde vytvára filtračnú bariéru. Ďalšie využitie prírodného zeolitu – ZeoCem Eco je pri výrobe bioplynu, kde napomáha biologickému procesu a zvyšuje efektivitu bioplynovej stanice.

 

Building línia – zeolitové produkty pre stavebníctvo

Spoločnosť Zeocem, a.s. ponúka produkty na báze prírodného zeolitu aj pre stavebníctvo. Produkty ZeoBau sa používajú ako stabilizátory v betóne a taktiež v rôznych stavebných zmesiach (omietky a lepidlá). Produkt ZeoBau sa pridáva do rôznych prefabrikátov a podlahových zmesí. Zeolit je prírodný puzolán, vďaka čomu je použiteľný aj ako priama prímes do cementu. Pozitívne pôsobí na vlastnosti cementu, a to hlavne na jeho síranovzdornosť a pevnosť. Produktová rada KlinoMix, na báze zeolitu, slúži na redukciu šesťmocného chrómu (CrVI ) v cemente. Pôsobí tiež ako protikorózna prímes.

 

Industry línia – zeolitové produkty pre priemyselné využitie

Zeolit má široké uplatnenie aj v mnohých ďalších oblastiach priemyslu. Špecifickým a rozmanitým požiadavkám priemyslu sa snažíme pristupovať individuálne a vyhovieť zákazníkom podľa ich konkrétnych potrieb. Na priemyselné využitie ponúkame produkt ZeoCem, ktorý sa používa ako adsorbent pachov a desikant (vysušovadlo). Pre zlepšenie vlastností produktov a ako náhrada za iné materiály (kaolíny a múčky) sa prírodný zeolit využíva ako plnivo pre gumárenský, papierenský a drevárenský priemysel a tiež pri výrobe lepených preglejovaných materiálov. Ako prírodný univerzálny sorpčný materiál sa používa KlinoSorb, ktorý je špeciálne aktivovaný za účelom vysokej sorpčnej schopnosti zeolitu. Produkt AspaClin má svoje uplatnenie pri výrobe a pokladaní asfaltu, kde pôsobí na zníženie škodlivého vplyvu na životné prostredie.

 

Hobby línia – zeolitové produkty pre použitie v domácnosti

Spoločnosť Zeocem, a.s. ponúka zeolitové produkty aj pre domácnosť. Chovatelia domácich zvierat s obľubou využívajú zeolitovú podstielku PussyCat a zeolitovo-bentonitovú hrudkujúcu podstielku PussyCat Plus pre mačky a podstielku PussyPet pre iné domáce zvieratá. Pre milovníkov akváriových rybičiek je v ponuke zeolit AquaFilter ako filtračný štrk a náplň do akvária AquaInset. Svoju záhradku si môžete ozdobiť zeolitovým dekoračným kameňom FloraStone. Záhradkári určite ocenia minerálne hnojivá na báze prírodného zeolitu KlinoFert NPK, ktoré sú vhodné na pestovanie chutnej a zdravej zeleniny a ovocia. Pre trávniky bolo špeciálne vyvinuté hnojivo Mitchurin, ktoré zabezpečí dobrú kondíciu a rast trávnika bez širokolistých burín.

 

Vznik a jedinečná štruktúra zeolitu – klinoptilolitu

Zeolit je prírodná hornina vulkanického pôvodu, ktorej vznik sprevádzalo pôsobenie vysokého tlaku a teploty na usadené vrstvy sopečného popola. Pri tomto procese, ktorý trval milióny rokov, došlo k fyzikálnej a chemickej premene. Štruktúra zeolitu – klinoptilolitu vytvára trojrozmernú mriežku, ktorá je zložená z kremičitanových tetraédrov (SiO4)4- . Tie sú pospájané atómami kyslíka. V štruktúre je časť atómov kremíka nahradená atómami hliníka (AlO4)5-. Táto konštrukcia minerálu klinoptilolitu je tvorená dutinkami a mikrokanálikmi, vďaka čomu je zeolit – klinoptilolit schopný zachytávať látky tuhého, kvapalného ale aj plynného skupenstva. Výsledný objem dutých priestorov zeolitu je až 24 – 32 %. Jedna lyžička zeolitu – klinoptilolitu predstavuje adsorpčnú plochu veľkosti jedného futbalového ihriska. Zeolit – klinoptilolit je špecifický v tom, že pôsobí ako selektívne adsorpčné sito. Čo to znamená? Veľkosť vnútorných kanálikov zeolitu je primerane veľká na to, aby do zeolitovej štruktúry mohli preniknúť molekuly o veľkosti niekoľkých desatín nanometra. Kanáliky majú zároveň dostatočne malé rozmery na to, aby sa do nich nezachytávali veľké komplexné molekuly (aminokyseliny, vitamíny a iné biologické makromolekuly).

 

Ťažba ložiska zeolitu v Nižnom Hrabovci

Zeolit sa pre svoje výnimočné vlastnosti začal využívať už v minulom storočí a to začiatkom 50.-tych rokov, keď sa ľudom podarilo prvýkrát bližšie preskúmať vlastnosti tohto neobyčajného prírodného kameňa. Spoločnosť Zeocem, a.s. je držiteľom dobývacích práv na lom minerálu klinoptilolit, ktorý patrí do veľkej skupiny zeolitov. Lom sa nachádza v lokalite Nižný Hrabovec na východnom Slovensku. Nálezisko zeolitu sa vyznačuje svojou bohatosťou a čistotou, čím sa radí medzi svetovú špičku. Naša spoločnosť kladie dôraz na zabezpečenie šetrného prístupu k prírode v čo najširšej možnej miere. Našim cieľom je reagovať na nové trendy, prinášať ďalšie možnosti využitia zeolitu a čo najkvalitnejšie uspokojiť stále narastajúce potreby našich zákazníkov.

SPOZNAJTE SILU ZEOLITU

ZOZNÁMTE SA SO ZEOCEMOM

OCENENIA

certifikat1certifikat2

NÁJDETE NÁS

Google mapa

ADRESA
Centrála Bystré: GPS Koordináty:
Bystré 282
094 34 Bystré
Slovenská republika
Šírka:  49° 00′ 13″
Dĺžka: 21° 32′ 49″
Kancelária Košice: GPS Koordináty:
Štúrova 27
040 01 Košice
Slovenská republika
Šírka:  48° 43′ 3″
Dĺžka: 21° 15′ 1″

Časy nakládky a vykládky

Pondelok – Piatok: 6.00 – 13.00
Tel.: +421 57 786 20 97

KONTAKTUJTE NÁScaptcha

* povinné položky

 

NOVÉ V NAŠOM BLOGU

 

Čistenie a filtrácia bazénov

Bazénová filtrácia s použitím prírodného zeolitu
 
Zeolit, ako prírodný adsorpčný materiál, ​​má naozaj mnoho využití, no dnes vám priblížime  zeolit ako filtračný materiál do[…..] čítať viac

 

Chov hovädzieho dobytka

Chov hovädzieho dobytka

Chov hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny – odstraňovanie amoniaku pomocou zeolitu

 
Zníženie emisií amoniaku do ovzdušia

Chov hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny sprevádza produkcia[…..] čítať viac

newspaper templates - theme rewards